społeczny samobój

religia
Bartosz Piotr Bajek

Jakiś czas temu napisałem słów kilka o prospołecznym aspekcie wiary (zob. Prospołeczność religii), w którym pokazywałem, że religia pełni pozytywną rolę w życiu społecznym i bynajmniej nie jest hamulcem ani uwstecznieniem dla państwa.

Niejako kontynuując ten temat, chciałbym zwrócić uwagę na kolejny aspekt tego zagadnienia: Otóż musimy sobie uzmysłowić, że wiara jest konieczna dla każdego społeczeństwa. Dlaczego jest konieczna?
Społeczeństwo to konkretni ludzie, którzy co prawda giną jako jednostki w morzu jakim jest narów, ale jako grupa scalona wspólnym celem, tworzą jednak pewną siłę, oddziaływającą na siebie jak i innych.


I tak w każdym narodzie pojawią się jednostki, które na przekór wszelkim trendom i modom, będą mieć nieodpartą potrzebę szukania Boga, wiary. Jednostki te stworzą grupy, które będą miały już coś do powiedzenia, co oznacza że będą wchodzi w interakcje ze społeczeństwem.


I te interakcje interesują nas najbardziej: czy stanowią one dla nas zagrożenie? Jakiej sfery dotyczą? Czy są destrukcyjne dla jednostki? Itd.
Tyle się dzisiaj krzyczy na temat tolerancji i poszanowania praw człowieka. Musimy być w tym konsekwentni i uszanować prawo do wiary drugiego człowieka.


W ubiegłym miesiącu w internecie został opublikowany film na którym Amerykanin, który przeszedł na islam nawoływał do ataków na miasta GB, Francji i USA. I jest to najlepszy przykład na to o czym piszę: Zostawmy chrześcijan w spokoju, nie obrzydzajmy im ich wiary, nie uderzajmy w autorytety, które oni uznają, bo są to ludzie z potrzebą życia duchowego i nawet jeśli chrześcijaństwo im zbrzydnie, to będą szukać dalej. Pół biedy gdy popłyną w hinduizm itp, gorzej jednak gdy pójdą za islamem lub w jakieś sekty.


Jest to zwykła kalkulacja: fundamentalistom pośród katolików wystarczy postawić krzyż, figurę, a ich agresja pojawi się jedynie w obronie symboli religijnych. Z muzułmańskimi fundamentalistami tak łatwo nie pójdzie.


Pominąwszy wcześniej wspomniany pozytywny wpływ chrześcijaństwa, jako religii na społeczeństwo, musimy zauważyć że nie stanowi ono żadnego zagrożenia, więc nie ma się co obawiać jego bytności w społeczeństwie.